Slevový program

DV engineering, s.r.o.
Konstantinova 1492/36
149 00 Praha 4 – Chodov

e-mail info@dozory-projekty.cz
telefon +420 608 955 763

Zaměření staveb, pasportizace objektů

Současný Stavební zákon č.183/2006 Sb. v §125 nařizuje vlastníkům domů uchovávat aktuální projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem po celou dobu životnosti stavby. V případě nedochování této dokumentace je vlastník objektu povinen tuto dokumentaci pořídit.


Podrobně zaměříme stavby laserovým přístrojem


Námi zpracovaná dokumentace splňuje rozsah a náležitosti dané vyhláškou 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb


Slouží pro

Klimatizace Praha A-klimastav s.r.o. | Elstar plus s.r.o. | Stolařství Pintera | Hodinový manžel Brno | KOZÁK - povrchové úpravy, s.r.o. | Elektromontáže Brno | Plánování a řízení výroby TopTech Brno s.r.o. |
Bezpečnost práce a požární ochrana | Návrhy a realizace interiérů Brno | Finanční poradenství Brno | Interiérové dveře a zárubně Brno | Střechy a plechové krytiny Brno | Prodej plastových oken Brno | Zámečník Brno nonstop | Dopravní značky, dopravní značení | Řezání panelu, řezání betonu Brno